Efter nya rekommendationer väljer fler kvinnor spiral

Allt fler kvinnor väljer hormon- eller kopparspiral som preventivmedel. Detta efter att spiral nu rekommenderas som förstahandsalternativ som preventivmedel – även för kvinnor som inte varit gravida.


Efter nya rekommendationer väljer fler kvinnor spiral

Det finns två typer av spiraler: Hormon- och kopparspiral. Det är kopparspiralen som syns på bilden, bara några få centimeter.

Läkemedelsverkets rekommendationer om preventivmedel från förra året i april har haft effekt.

Efter att spiral nu rekommenderas som ett förstahandsalternativ till preventivmedel, även hos kvinnor som inte varit gravida, så har förskrivningen ökat kraftigt.

Under 2014 skrev det ut 68 000 hormonspiraler, vilket är 10 000 mer än året innan.

Däremot finns ingen statistik över försäljningen av kopparspiraler. Men enligt uppgifter till Vårdfokus så har försäljningen av Bayers kopparspiral ökat med sex procent det senaste året.

Fakta om hormon– och kopparspiraler
  • En spiral sätts in i livmodern.
  • Den ser ut som ett T och kan sitta i livmodern i upp till fem år.
  • Hormonspiralen innehåller gestagen och kan därför användas av kvinnor som inte kan eller vill äta östrogen.
  • En kopparspiral innehåller inga hormoner. Koppartrådarna som är lindande kring staven gör att livmodern blir en miljö där spermierna inte trivs.