Så påverkar dina p-piller fiskarna i Östersjön

Flera studier visar på beteendeförändringar hos fiskar som utsetts för östrogen från p-piller i avloppet.


Fiskar i ÖstersjönSyntetiskt östrogen från p-piller påverkar stressresponsen hos zebrafisk enligt en studie vid Örebro universitet. Zebrafisken undviker inte faror som den borde vilket kan leda till utrotning av arten. Dessutom går beteendeförändringarna i arv. Zebrafiskens avkomma påverkas också även om de inte själva exponeras för östrogen.

Resultaten stöds av liknande forskning från Lunds universitet som studerat fiskar som lax, öring och mört i Östersjön. De påverkas både genetiskt och i beteende av östrogen från p-piller. Fiskarna har svårare att fånga föda och har problem att föröka sig. Dessutom påverkas fiskarna av relativt låga koncentrationer av östrogen eftersom de har fler östrogenreceptorer än människor.

Goda nyheter kommer dock från Umeå universitet där en studie på effekten av ozonbehandling i reningsverk nu ska utvärderas. Under ett halvårs tid har avloppsvattnet i Knivsta renats från läkemedelsrester med hjälp av gasen ozon. Preliminära resultat visar att nivåerna av läkemedel i avloppsvattnet minskat med 80%. Men en full utvärdering ska svara på vilka läkemedel som eventuellt finns kvar och om ozonbehandlingen i sig kan påverka miljön.