Största hotet mot ungdomars hälsa är oskyddat sex

En kommission led av tidskriften The Lancet visar att av alla riskfaktorer som hotar ungdomars hälsa idag är oskyddat sex den största hälsofaran.


Preventivmedel

Kondomer och p-piller är exempel på preventivmedel.

Rapporten visade att två av tre ungdomar i världen bor i länder där HIV/AIDS, depression och fetma är stora hot mot hälsan men även arbetslöshet, våld och risk för radikalisering påverkar välmående.

Bland ungdomar 10-24 år gamla är det oskyddat sex som är den snabbast ökande hälsofaran. Det beror främst på att ungdomen är sedd som den friskaste perioden i livet och därför har forskning och vård fått förhållandevis lite investering för den målgruppen. Dessutom är lagar i många länder fortfarande orättvisa och irrationella. I vissa länder kan till exempel gifta kvinnor få tillgång till preventivmedel men inte ogifta kvinnor.

Historiskt sett är dagens ungdomar den största generationen någonsin och kommer behöva större investeringar speciellt i skolan för utbilda om sjukdomar och vilka skydd som finns.

Kommissionens andra viktiga resultat:

  • De två största orsakerna till försämrad hälsa bland män och kvinnor i världen var psykisk ohälsa och trafikolyckor.
  • Depression var den ledande orsaken till ohälsa år 2013 och drabbade då 10% av ungdomar 10-24 år gamla.
  • Alkohol var världens ledande riskfaktor för ohälsa bland 20-24 åringar.