Nytt råd: Spiral är bra för unga kvinnor

Nu ändrar Läkemedelsverket sina rekommendationer för preventivmedel och förespråkar spiral även för unga kvinnor som inte fått barn.


Spiral och p-stav är ett bra skydd även för yngre kvinnor som ännu inte har fått barn.  Detta anser Läkemedelsverket som nu ändrar sina rekommendationer. Unga kvinnor har ofta en oregelbunden livsstil vilket gör att det är lätt att glömma ett piller.

Orsaken till att spiral inte tidigare har varit förespråkats för unga kvinnor är att man har varit rädd för att spiral kan orsaka äggledarinflammation. Detta kan i sin tur påverka fertiliteten. Därför satte man helst bara in spiral på kvinnor som redan fått barn. Men det finns inget stöd för denna infektionsrisk.